2 minutes from central station

sexual consent policy

to keep our sauna safe, tolerant and respectful, we expect guests to follow some simple rules:

- respect each other’s boundaries. NO means NO. sex must always be consensual, otherwise it is assault!
- likewise accept others enthusiastically or decline them respectfully.
- respect other’s condom choice. everyone has the right to protect themselves as they see fit.

if you have problems with other guests please contact staff immediately

seksueel toestemmingsbeleid

 om onze sauna veilig, tolerant en respectvol te houden, verwachten we dat gasten enkele eenvoudige regels volgen:


- respecteer elkaars grenzen. NEE betekent NEE. seks moet altijd vrijwillig zijn, anders is het aanranding!
- accepteer op dezelfde manier anderen met enthousiasme of weiger ze respectvol.
- respecteer de condoom keuze van anderen. iedereen heeft het recht zichzelf te beschermen zoals zij dat nodig achten.

 neem contact op met het personeel als u problemen hebt met andere gasten.